Γυναίκες και Στρατός: 2 + 1 Αφηγήσεις

Ενημερώθηκε: Μαι 27Ενθυμούμενη τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, η AUThors, θέλησε να δώσει φωνή σε αφανείς ανθρώπους που συνειδητά δύνανται να υπηρετούν ή και όχι την Ελλάδα. Γυναίκες, μεταξύ των οποίων και η Μαρίνα Γαλανού, συστατικό μέλος της νεοϊδρυθείσας Επιτροπής για τη Σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, μέσα από τις αφηγήσεις και τις δηλώσεις τους μοιράζονται ιστορίες ενδυνάμωσης, ελπίδας και τόλμης σε έναν φαινομενικά ολιγαρχικό χώρο, εκεί που το "διαφορετικό" και το ξένο ίσως να φαντάζουν εχθρικά.


Πάμε να ακούσουμε ιστορίες από και για τον στρατό.Πρώτες μας μίλησαν δύο γυναίκες οι οποίες γαλουχημένες στα σπάργανα του στρατού τον υπηρετούν μέσα από το επάγγελμά τους.