Εγκλήματα μίσους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας

Ενημερώθηκε: Φεβ 8

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ί