Εγκλήματα μίσους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας

Έγινε ενημέρωση: 8 Φεβ 2021





Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. (Άρθρο 1)

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια. (Άρθρο 3)


Τα παραπάνω άρθρα αποτελούν μέρη της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που ψηφίστηκε από την Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στις 10 Δεκεμβρίου 1948. Ωστόσο, αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα παραβιάζονται συστηματικά όσον αφορά τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αφού τα ίδια, βρίσκονται συχνά αντιμέτωπα με εγκλήματα μίσους, που έχουν ως σκοπό να προσβάλουν την προσωπικότητά τους και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στο θάνατο. Ο φόβος σχετικά με τα εγκλήματα μίσους, εμποδίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα από το να συμμετέχουν ολοκληρωμένα στην κοινωνία, να εκφράζονται και να ζουν ελεύθερα.


Με τον όρο «έγκλημα μίσους,» εννοούμε τη φραστική ή/και τη σωματική επίθεση, η οποία είναι παρακινούμενη από προκαταλήψεις σχετικές με κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προσώπου που δέχεται την επίθεση. Εν προκειμένω, στα εγκλήματα μίσους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, οι επιθέσεις έχουν ως βάση τις προκαταλήψεις σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Άρρηκτα συνδεδεμένη με τα εγκλήματα μίσους είναι η ρητορική μίσους, η οποία υποκινεί και ενθαρρύνει το μίσος, την εχθρότητα και τις διακρίσεις εναντίον κάποιου προσώπου, βασιζόμενη, στην περίπτωσή μας, σε ομοφοβικές, αμφιφοβικές και τρανσφοβικές προκαταλήψεις.



Καταγραφή περιστατικών εγκλημάτων και ρητορικής μίσους


Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχουν ακριβή δεδομένα σχετικά με τα εγκλήματα και τη ρητορική μίσους, καθώς πολλά περιστατικά δεν καταγράφονται επίσημα ή είναι πιθανόν κάποιο κράτος-μέλος να μην έχει (ακόμη) κάποιον επίσημο οργανισμό/φορέα που να συλλέγει δεδομένα από τέτοιου είδους καταγγελίες [1].


Ωστόσο, έχουν διεξαχθεί έρευνες που μπορούν να δώσουν μια γενική εικόνα για τα εν λόγω φαινόμενα. Έρευνες, δείχνουν ότι σε μερικά κράτη-μέλη της ΕΕ, το 50% της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας έχει υπάρξει θύμα ρητορικής και εγκλημάτων μίσους. Η μεγάλη διαδικτυακή έρευνα για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στα κράτη-μέλη ΕΕ, που διεξήχθη από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) το 2019, κατέληξε, μεταξύ άλλων, στα εξής πορίσματα:

  • Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (58%) έχει βιώσει παρενόχληση, έχοντας βρεθεί σε μια προσβλητική ή απειλητική συνθήκη- ακόμη και σεξουαλικής φύσεως- στο πλαίσια της εργασίας, στο δρόμο, στα ΜΜΜ, σε κάποιο μαγαζί, στο διαδίκτυο ή κάπου αλλού, κατά την διάρκεια των 5 προηγούμενων χρόνων (από την διεξαγωγή της έρευνας).

  • Οι σωματικές ή σεξουαλικές επιθέσεις συμβαίνουν συχνότερα στους διεμφυλικούς (trans-17%) και στους διαφυλικούς (intersex-22%) ανθρώπους, συγκριτικά με το γενικό μέσο όρο των συμμετεχόντων στην έρευνα (11%).

  • Μόνο ένα στα πέντε περιστατικά (21%) σωματικής ή σεξουαλικής επίθεσης καταγγέλθηκαν σε κάποιον οργανισμό, συμπεριλαμβανόμενης της αστυνομίας (14%). Από αυτούς/ές που δεν κατήγγειλαν την επίθεση στην αστυνομία, το 25% υποστήριξε ότι δεν κατήγγειλε επειδή φοβόταν τις ομοφοβικές ή/και τρανσφοβικές αντιδράσεις των αστυνομικών.

  • Μόνο ένα στα 10 περιστατικά παρενόχλησης καταγγέλθηκαν σε κάποιον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας (4%).

  • Ένας στους τρεις από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (33%) αποφεύγει πάντα ή συχνά συγκεκριμένα μέρη ή τοποθεσίες εξαιτίας του φόβου επίθεσης, παρενόχλησης ή απειλής λόγω της ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητάς του.

  • Η πλειοψηφία (61%) των συμμετεχόντων στην έρευνα αποφεύγει πάντα ή πολύ συχνά να κρατάει δημοσίως το χέρι του/της συντρόφου του/της που έχει το ίδιο φύλο.


Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές πως τα εγκλήματα μίσους ή και ο (ρεαλιστικός) φόβος για το ενδεχόμενο επίθεσης εμποδίζουν τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας να ζήσουν ελεύθερα.


Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. (Άρθρο 1)

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ο σημαντικός αντίκτυπος που έχουν τα εγκλήματα μίσους στις ζωές των θυμάτων. Σύμφωνα με έρευνες [2], τα θύματα εγκλημάτων μίσους είναι πιθανότερο να ανησυχούν για την ασφάλειά τους, να βιώσουν μετα-τραυματικό στρες και να αποκτήσουν αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη, συγκριτικά με θύματα βίαιων εγκλημάτων που δεν σχετίζονται με προκαταλήψεις.



Εγκλήματα μίσους και ΜΜΕ


Τα ΜΜΕ έχουν καλύψει κατά καιρούς εγκλήματα μίσους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ωστόσο, τα εγκλήματα αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας μόνο στην ακραία τους έκφανση, την ανθρωποκτονία. Επιπλέον, τα ΜΜΕ πλαισιώνουν συχνά τα συμβάντα αυτά με τρόπο που αποκρύπτουν την ομοφοβική/αμφιφοβική/τρανσφοβική τους διάσταση. Έτσι, προχωρούν στην ψυχιατρικοποίηση (ότι ο δράστης είχε ψυχολογικά προβλήματα) του συμβάντος ή ακόμη και στην ενοχοποίηση του θύματος (ότι το θύμα προκαλούσε), αγνοώντας την συστημική κακοποίηση και διάκριση εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Ωστόσο, αυτά τα αφηγήματα αρκετές φορές θεωρούνται ανεπαρκή και απορρίπτονται, καθώς τα εγκλήματα μίσους δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα.


Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια. (Άρθρο 3)


Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η περίπτωση του κατά συρροή δολοφόνου Colin Ireland, που έμεινε γνωστός στην ιστορία ως «The Gay Slayer», καθώς όλα του τα θύματα ήταν ομοφυλόφιλοι άνδρες.


O Ireland επέλεξε αυτά τα θύματα καθώς θεωρούσε πως οι θάνατοι αυτοί δεν θα απασχολούσαν ιδιαίτερα τα ΜΜΕ, ούτε θα συγκινούσαν το κοινό, σε μια εποχή που η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα βρισκόταν ακόμη στο περιθώριο και βρισκόταν σε ένα πρώιμο στάδιο διεκδίκησης των δικαιωμάτων της (δεκαετίες ’80-’90). Παράλληλα, είχε αρχίσει και ο στιγματισμός εξαιτίας του HIV/AIDS, που βρισκόταν σε έξαρση. Η στοχοποίηση της συγκεκριμένης ομάδας αναδεικνύει τις συνθήκες ομοφοβίας, εχθρότητας και άγχους προς τους ομοφυλόφιλους άνδρες που υπήρχε στην κοινωνία του Ηνωμένου Βασιλείου εκείνη την χρονική περίοδο. Επομένως, ο Ireland ήταν ένας κατά συρροή δολοφόνος που διέπραττε εγκλήματα μίσους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όχι απλώς ένας «ψυχοπαθής».


Από μεγάλα γεγονότα που προβλήθηκαν από τα διεθνή ΜΜΕ, όπως η δολοφονική ομοφοβική επίθεση σε Gay Club στο Ορλάντο το 2016, μέχρι και τις καθημερινές φραστικές και σωματικές επιθέσεις που εν τέλει δεν καταγγέλλονται και παραμένουν στην αφάνεια, τα εγκλήματα (και η ρητορική) μίσους αποτελούν μια θλιβερή πραγματικότητα που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.


Παρά την πρόοδο που έχει κάνει η Δύση στα ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις παρενοχλήσεις, τις απειλές, τη ρητορική και τα εγκλήματα μίσους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος (safe space) για όλ@ μας, ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.



[1] Στην Ελλάδα, μόλις το 2012 άρχισε η επίσημη καταγραφή επιθέσεων που έχουν ως βάση την ομοφοβία, τρανσφοβία και αμφιφυλοφοβία, από το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. [2] Βλέπε ενδεικτικά Herek, G.M., Gillis, J.R., & Cogan, J.C. (1999). Psychological sequelae of hate-crime victimization among lesbian, gay, and bisexual adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 945-951


#authors #lgbt #trans #intersex #lgbtqicrimes #queer #heatcrimes #crimes #europe #news


Πηγές και Οπτικοακουστικό Υλικό


European Agency for Fundamental Rights (2009), Report on Hate Speech and Hate Crimes against LGBT Persons, FRA – European Union Agency for Fundamental Rights: Βιέννη, Αυστρία

European Agency for Fundamental Rights (2020), A long way to go for LGBTI equality, FRA – European Union Agency for Fundamental Rights: Βιέννη, Αυστρία

Θανάσης Θεοφιλόπουλος & Εύα Σπίνου (2015), ΟΜΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ένας Οδηγός για επαγγελματίες αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, Σωματείο Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας: Αθήνα

ΟΗΕ, Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: https://unric.org/el/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9-2/

https://www.apa.org/advocacy/interpersonal-violence/hate-crimes

https://www.gscene.com/news/stand-up-to-lgbtq-hate-crime-held-3rd-london-demonstration/

https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer?fbclid=IwAR0u2JV3q4AWUN08AGbf5n-F9Fq6ssqCgW5RTNv1N1_CJkm1d3U-XdM8cb0

http://www.murderuk.com/serial_colin_ireland.html

https://dekerivers.wordpress.com/2018/08/16/political-cartoon-about-outreach-gay-community-center-and-their-anti-police-decision/

History of hate crimes against the LGBT community: https://youtu.be/G4GBT5NVbrs

The Gay Slayer | Born To Kill? | Real Crime: https://youtu.be/2eKcxDtnQTI

101 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων