Η «ΜΑΤωμένη Κυριακή» του ’65 πιο Επίκαιρη από Ποτέ

Ενημερώθηκε: Αυγ 27


αφήγηση: Άντα Τρουλλάκη


Η αστυνομική βία δεν είναι πρωτοφανής ούτε ανήκει σε άλλη εποχή και πολιτισμό, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πηγάζει από την κατάχρηση εξουσίας των Αρχών και την επιθυμία τους για επιβολή. Στις 7 Μαρτίου 2021 είδαμε διμοι