Μισθολογικό Χάσμα/Wage Gap

Ενημερώθηκε: Αυγ 27αφήγηση: Άντα Τρουλλάκη


(For English see below)


Έως και 40 χρόνια περισσότερα πρέπει να δουλεύουν οι γυναίκες για να καλύψουν τη διαφορά που τις αφήνει με 100.000 £ λιγότερα στο πλάνο συνταξιοδότησής τους, σύμφωνα με έκθεση της ασφαλιστικής εταιρείας Scottish Widows που ασχολείται με το μισθολογικό χάσμα των φύλων.


Το μισθολογικό αυτό χάσμα δημιουργείται κυρίως από τις άνισες οικονομικές απολαβές, τη μερική απασχόληση, που είναι συχνότερη μεταξύ των γυναικών και της απουσίας αμειβόμενης εργασίας για τη φροντίδα των μελών της οικογένειας, όταν αυτό χρειάζεται.