Μισθολογικό Χάσμα/Wage Gap

Έγινε ενημέρωση: 27 Αυγ 2021αφήγηση: Άντα Τρουλλάκη


(For English see below)


Έως και 40 χρόνια περισσότερα πρέπει να δουλεύουν οι γυναίκες για να καλύψουν τη διαφορά που τις αφήνει με 100.000 £ λιγότερα στο πλάνο συνταξιοδότησής τους, σύμφωνα με έκθεση της ασφαλιστικής εταιρείας Scottish Widows που ασχολείται με το μισθολογικό χάσμα των φύλων.


Το μισθολογικό αυτό χάσμα δημιουργείται κυρίως από τις άνισες οικονομικές απολαβές, τη μερική απασχόληση, που είναι συχνότερη μεταξύ των γυναικών και της απουσίας αμειβόμενης εργασίας για τη φροντίδα των μελών της οικογένειας, όταν αυτό χρειάζεται.


Οι υπολογισμοί της Scottish Widows, που δημοσιεύτηκαν τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, έδειξαν ότι κατά μέσο όρο μια γυναίκα εξοικονομεί ετησίως γύρω στα 2.200 £ για τα πρώτα 15 χρόνια της καριέρας της σε σύγκριση με τα 3.300 £ ενός άνδρα αντίστοιχης ηλικίας.


Το χάσμα μεταξύ των φύλων διευρύνθηκε περαιτέρω με την πανδημία, επηρεάζοντας το εισόδημα σε επαγγέλματα που καταλαμβάνονται συχνότερα από γυναίκες.Translated by: Maria Galanopoulou


Women have to work up to 40 years longer than men to bridge the gap that leaves them with 100,000 £ less in their retirement plan, according to a report by the life insurance company Scottish Widows that deals with gender wage gap.


This wage gap is mainly due to unequal financial emoluments, part-time employment, which is more common between women, and the absence of payment for the care of family members, when needed.

The calculations of Scottish Widows, published on International Women’s Day, showed that, on average, a woman saves approximately 2,200 £ per year for the first 15 years of her career, as opposed to the 3,300 £ that a man of the same age saves.


The gap between the sexes was further widened by the pandemic, which has affected the income of professional positions that are more frequently occupied by women.Women have to work up to 40 years longer than men to bridge the gap that leaves them with 100,000 £ less in their retirement plan, according to a report by the life insurance company Scottish Widows that deals with gender wage gap.

This wage gap is mainly due to unequal financial emoluments, part-time employment, which is more common between women, and the absence of payment for the care of family members, when needed.

The calculations of Scottish Widows, published on International Women’s Day, showed that, on average, a woman saves approximately 2,200 £ per year for the first 15 years of her career, as opposed to the 3,300 £ that a man of the same age saves.


The gap between the sexes was further widened by the pandemic, which has affected the income of professional positions that are more frequently occupied by women.Πηγή: theguardian.com

20 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων