Γυναίκες & Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Μερικές Σκέψεις