Παιχνίδια και Φύλο

Ενημερώθηκε: Αυγ 27


Εικόνα: Φωτεινή Ρούση Σακκιώτη

αφήγηση: Άντα ΤρουλλάκηΑπό πολύ μικρή ηλικία τα παιχνίδια αποκτούν σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών αφού αποτελούν ένα κρίσιμο συστατικό της ανάπτυξης τους ενώ διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν, αντιλαμβάνονται και αλληλεπιδρούν με τον κόσμο. Η ισχύ της επιρροής που ασκούν, με άλλα λόγια, αντικατοπτρίζεται στα ενδιαφέροντά, την κοινωνικότητα, τις δεξιότητες αλλά μέχρι και τις ακαδημαϊκές τους αναζητήσεις. Ως ένα βαθμό, πάλι, επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς τους ως μέλη μιας κοινωνίας και οικογένειας. Τα περισσότερα παιχνίδια, ωστόσο, δεν ‘απευθύνονται’ σε όλα τα παιδιά. Ο βασικός τρόπος με τον οποίο τα παιχνίδια είναι διαχωρισμένα, κατηγοριοποιημένα και έτοιμα πρ