AAPI Κοινότητες και Ρατσισμός/AAPI Communities and Racism

Έγινε ενημέρωση: 27 Αυγ 2021


αφήγηση: Άντα Τρουλλάκη


(For English see below)


Τον τελευταίο χρόνο έχει σημειωθεί αύξηση των περιστατικών μίσους κατά της AAPI κοινότητας. Τα AAPI άτομα (Ασιάτες-Αμερικανοί και νησιώτες του Ειρηνικού) αντιμετωπίζουν καθημερινά οξυμένο ρατσισμό με τη μορφή λεκτικών και σωματικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19.


Με τις αναφορές αντιασιατικών επιθέσεων να αυξάνονται αφότου η κυβέρνηση Trump τόνισε επανειλημμένα την υποτιθέμενη σύνδεση της Κίνας με την πανδημία, υπάρχουν ενδείξεις ότι το μεγαλύτερο μέρος του μίσους, σε αντίθεση με άλλους τύπους εγκλημάτων προκατάληψης, απευθύνεται σε γυναίκες. Μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Ατλάντα, ΗΠΑ, όπου οκτώ άτομα, έξι εκ των οποίων ήταν γυναίκες ασιατικής καταγωγής, πυροβολήθηκαν θανάσιμα, πολλές γυναίκες αναφέρονται στο περιστατικό αυτό ως το αποκορύφωμα μιας φυλετικής μισογυνίας.


Υπάρχει μια μακρά ιστορία μισογυνίας και βίας που απευθύνεται ειδικά σε γυναίκες ασιατικής καταγωγής από άνδρες όλων των φυλών - συμπεριλαμβανομένων των Ασιατών. Οι γυναίκες αυτές χαρακτηρίζονται εδώ και δεκαετίες από στερεότυπα ως σεξουαλικά υποτακτικές και εγγενώς ανώτερες από άλλες γυναίκες με τρόπο που διαγράφει την ατομικότητά τους, ενώ απεικονίζονται στη λαϊκή κουλτούρα ως εξωτικά «άνθη λωτού» (ή Lotus Blossom), αναφορά που χαρακτηρίζει, συγκεκριμένα, τις Ασιάτισσες ως ήσυχες, ευγενικές, σεμνές και υπάκουες.

Ένα μεγάλο πρόβλημα που παρατηρείται είναι πως στα εγκλήματα μίσους κατά των γυναικών ασιατικής καταγωγής, όταν αυτά καταγράφονται, εάν έχουν σεξουαλική διάσταση, τείνουν να ταξινομούνται ως σεξουαλικά αδικήματα, διαγράφοντας την φυλετική πτυχή τους. Τα στερεότυπα που αναφέρθηκαν ενθαρρύνουν τους φερόμενους να υποθέτουν πως οι Ασιάτισσες θα προβάλουν λιγότερη αντίσταση.


Σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία των ΗΠΑ, τα θύματα των πιο βίαιων εγκλημάτων μίσους είναι άνδρες. Ωστόσο, μια πρόσφατη ανάλυση από το Stop AAPI Hate, ένα κέντρο που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2020 και συλλέγει αναφορές περιστατικών μίσους εναντίον Ασιατών-Αμερικανών και νησιωτών του Ειρηνικού, ανέφερε ότι από σχεδόν 3.800 περιστατικά που καταγράφηκαν το 2020-2021, περισσότερα από τα 2/3 των αναφορών προήλθαν από γυναίκες. Ένας ακόμη οργανισμός που μάχεται, συγκεκριμένα, για τις AAPI γυναίκες αποτελεί το NAPAWF (National Asian Pacific American Women's Forum). Ιδρύθηκε το 1996 για να πραγματοποιήσει το όραμα 100 AAPI γυναικών που αναγνώρισαν την ανάγκη για έναν οργανισμό που θα ενίσχυε τις ιστορίες και τις εμπειρίες τους.Translated by: Maria Galanopoulou


In the past year, there has been an increase in hate incidents against the AAPI community. AAPI people (Asian-Americans and Pacific Islanders) have been facing heightened racism in the form of verbal and physical attacks on a daily basis during the COVID-19 pandemic.

With reports of anti-Asian attacks increasing ever since the Trump administration repeatedly stressed the alleged link between China and the pandemic, there is evidence that the hatred is, for the most part, and contrary to other types of prejudice-motivated crimes, directed towards women. After the recent events in Atlanta, USA, where eight people, among whom six women of Asian descent, were fatally shot, many women refer to this incident as the height of racial misogyny.


There is a long history of misogyny and violence directed at women of Asian descent, in particular, by men of all races- including Asians. For decades, these women have been stereotypically characterized as sexually submissive and inherently superior to other women, in a way that erases their individuality, while, in popular culture, they are depicted as exotic “lotus blossoms”, a reference that characterizes specifically Asian women as quiet, kind, modest, and obedient. A big problem that has been observed is that if the hate crimes against women of Asian descent, when reported, have a sexual dimension, they tend to be classified as sexual offences, erasing their racial overtones. The stereotypes mentioned encourage the perpetrators to assume that Asian women will not resist as much.


According to federal data of the USA, the victims of the most violent hate crimes are men. However, a recent analysis by Stop AAPI Hate, a center founded in March 2020 that collects reports of hate incidents against Asian-Americans and Pacific Islanders, states that, out of the approximately 3,800 incidents that were reported in 2020-2021, more than 2/3 of the reports were made by women. Another organization fighting for AAPI women, in particular, is NAPAWF (National Asian Pacific American Women’s Forum). It was founded in 1996 to realize the vision of 100 AAPI women who acknowledged the need for an organization that would underpin their stories and experiences.


#stopaapihate #NAPAWF #racism #sexism #asianamericansΠηγές: nytimes.com, stopaapihate.org, napawf.org, twitter.com.

35 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων